بیل لودر

بیل لودر

نام قطعه:بیل

مدل قطعه: 2019-KBZ-2

قیمت: 100 میلیون

نوع: اجاره

شهر: تبریز

پمپ

پمپ

نام قطعه:پمپ

مدل قطعه: k24s

قیمت: 10000 میلیون

نوع: فروش

شهر: شیراز